Warsztaty wprowadzające do UnrealEngine 4

Podczas warsztatów nauczymy się wykorzystywać framework gry Unreal Engine 4 do zaprojektowania własnej gry, oraz omówimy sposób tworzenia elementów rozgrywki za pomocą C++ i wizualnych skryptów – Blueprintów.

Warsztaty praktyczne będą prowadzone w sali CS2 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Tematyka najbliższych zajęć:

  • "Rapid prototyping of vr-ready first person interactive & cinematic experiences"

 Aby zarejestrować się na wybrany termin zajęć z danego modułu należy: 

  • założyć konto w portalu Warsztatów (jeśli posiadasz konto z Warsztatów z Edisonem lub Druku 3D to pomiń ten krok),
  • zalogować się,
  • przejść do pozycji menu o nazwie "Warsztaty UnrealEngine 4",
  • z podmenu wybrać pozycję Rejestracja,
  • na liście terminów kliknąć w wybrane zajęcia,
  • zaznaczyć pole wyboru "I will go to this event" i nacisnąć przycisk "Register".