Choć nie jest do końca znana platforma na której przyjdzie Państwu uczestniczyć w warsztatach, to na pewno będą one wyposażone w mikrokontrolery STM32F. Planujemy kilka spotkań, których tematyka w znacznej mierze zostanie ustalona z uczestnikami na pierwszym spotkaniu. Wstępnie obejmować ona będzie:

  1. Zapoznanie z mikrokontrolerami STM32F, rdzeniami Cortex-M i środowiskiem programowania Keil MDK-ARM. Projektowanie programów bez pętli zdarzeń. SysTick, GPIO, timery PWM. 
  2. (Do ustalenia) Interfejsy UART, I2C, SPI, OneWire - współpraca z czujnikami środowiskowymi. Nieblokująca obsługa transmisji. 
  3. (Do ustalenia) CubeMX - konfiguracja zegara i peryferiali, USB. 
  4. Techniki wyświetlania dynamicznego LED

Warsztaty praktyczne prowadzone są w sali 313 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w godz. 17:15-19:00.

 

 Aby zarejestrować się na wybrany termin zajęć z danego modułu należy: 

  • założyć konto w portalu Warsztatów (jeśli posiadasz konto z innych Warsztatów to pomiń ten krok),
  • zalogować się,
  • przejść do pozycji menu o nazwie "Warsztaty odkrywców",
  • z podmenu wybrać pozycję Rejestracja,
  • na liście terminów kliknąć w wybrane zajęcia,
  • zaznaczyć pole wyboru "I will go to this event" i nacisnąć przycisk "Register".