• Krzysztof Chabko
  • Krzysztof Gracki
  • Rajmund Kożuszek
  • Grzegorz Mazur
  • Julian Myrcha
  • Zbigniew Szymański